incoming litters
Ellen Ewicka Lukato Gold "Joda"
Mittelspitz

 Ellen Ewicka Lukato Gold 

 patella Ua Ögon Ua Exellent och Cert på utställning 

Inga valpar denna gång  vi prövar till våren -20 Info ang hane kommer senare