incoming litters
Ellen Ewicka Lukato Gold "Joda"
Mittelspitz

 Ellen Ewicka Lukato Gold 

skall paras senare delen av 2020 

   

                         


          
 
 
   

   
Finsk Lapphund
Valpar planeras under våren  på vår Finska lapphundstik Fredsborgs ZZ-Top 
parad med Joutavarin Kilari 
Båda hd ad ögon UA