Dem växer bra Nu 1 vecka unga

Mor och valpar mår gott :) 1 veccka är dem nu 9 april :)

en underbar färgpalett :) 1 vecka

Hane 2 veckor (Äddie Cochran

Hane 2 veckor ( Äddie James

Hane 2 veckor ( Äddie Murphy

Hane 2 veckor (Äddie Vedder

Tik 2 veckor ( Ämma Louise

Tik 2 veckor ( Ämma Faith

hane Äddie Cochran 3 veckor spoken for

hane Äddie Murphy 3veckor

Äddie James hane 3 veckor spoken for

Äddie Äizo hane 3 veckor spoken for

Ämma Faith tik 3 veckor spoken for

tik Ämma Louise 3 veckor spoken for

Hane Äddie Murphy 4 veckor,,, funderar .....

Äddie Äizo hane 4 veckor ,,,tingad

Äddie Cochran hane 4 veckor,, tingad

hane Äddie James 4 veckor,,, tingad