Hane 2 veckor (Äddie Vedder

Tik 2 veckor ( Ämma Louise

Tik 2 veckor ( Ämma Faith

hane Äddie Cochran 3 veckor spoken for

hane Äddie Murphy 3veckor

Äddie James hane 3 veckor spoken for

Äddie Äizo hane 3 veckor spoken for

Ämma Faith tik 3 veckor spoken for

tik Ämma Louise 3 veckor spoken for

Hane Äddie Murphy 4 veckor,,, funderar .....

Äddie Äizo hane 4 veckor ,,,tingad

Äddie Cochran hane 4 veckor,, tingad

hane Äddie James 4 veckor,,, tingad